Billetter

Billetter

Billettluka er åpen onsdag kl. 10.00 – 13.00 og 1 time før arrangement.

Billettelefon: 33 06 77 20 eller kjøp billetter her på nett.
E-post: kulturhuset@faerder.kommune.no

Sms: 40 80 20 01

Kjøpsbetingelser i perioden før 15. desember 2021 og etter 30. juli 2022.

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyste forestillinger. Dette inkluderer ikke billettavgiften. (Billettavgiften er ikke penger som tilfaller arrangør, men er en serviceavgift. Derfor blir ikke denne avgiften refundert).

Har du billett til overs ved en full forestilling, bør du ta kontakt med billettluka i tilfelle vi har venteliste så vi kan videreformidle. Ellers oppfordrer vi til å selge billetten for pålydende i arrangementet som er laget på facebooksiden til Nøtterøy Kulturhus.

REFUSJONSGARANTI

Gjelder for kjøp i perioden 15. desember 2021 til 30. juli 2022.

Ved flytting av arrangement vil du automatisk bli flyttet til nytt tidspunkt. Passer ikke denne nye datoen, kan du få refundert billettutgiftene dine senest 10 dager etter mottatt SMS/e-post.
Gjelder kun covid-19 relaterte endringer regulert av myndighetene.
Gjelder ikke hvis du blir utsatt for sykdom eller karantene.

Dersom et arrangement blir avlyst, vil du få dine billettpenger refundert.

BILLETTKATEGORIER

Voksen: f.o.m. 16 år
Barn: t.o.m. 15 år (om ikke annet er spesifisert).
Honnør: Uføretrygdet og alderspensjonist. Honnørkort må fremvises.
Ledsagerbevis: Gyldig ledsagerbevis må fremvises. Ledsagerbillett kjøpes i billettluka eller reserveres på tlf. 33 06 77 20. De selges ikke på nettsiden.
Gruppe: 10+
Ved Riksteatrets forestillinger kan det være grupperabatt ved fire eller flere.
Student: Rabatt gis ved fremvisning av gyldig studentbevis.
OBOS m.fl: Spesialpris for medlemmer på enkelte forestillinger.

Billettavgiften er inkludert i billettprisen. Billettavgiften er en avgift som kommer på hver billett som går til drifting av billettsystemet og leverandørene av betalingsløsningene.


MIN SIDE

Vi bruker billettsystemet TIX. På MIN SIDE kan du administrere dine kjøp.

FØR ARRANGEMENT

Billetter scannes ved inngang. Ved mobilbillett, skru opp lysstyrken på skjermen før scanning. Husk at billetten må lastes ned til mobilen før du kommer til inngangen. På billetten står det hvilken inngang du bør benytte. Vi har to innganger, A og B. Se her hvordan du laster ned billett. 

Ved kjøp av rabatterte billetter med medlemskap hos samarbeidspartnere må gyldig medlemsbevis fremvises i døra.